Conseguível

Conseguível

, adj. Que se póde conseguir.