Conseguidoiro

Conseguidoiro

, adj. Des. Que se póde conseguir.