Conseguidouro

Conseguidouro

, adj. Des. Que se póde conseguir.