Consensial

Consensial

, adj. Relativo a consenso.