Consultador

Consultador

, m. e adj. O que consulta.