Contrariador

Contrariador

, m. e adj. O que contraría.