Controvertível

Controvertível

,
adj.
Que se póde controverter.
Discutível.
Duvidoso.