Coraixitas

Coraixitas

, m. pl. Tríbo árabe, a que pertencia Mafoma.