Costo-abdominal

Costo-abdominal

, adj. Anat. Relativo ás costas e ao abdome.