Costo-clavicular

Costo-clavicular

,
adj.
Relativo ás costas e á clavicula.