Costo-esternal

Costo-esternal

,
adj.
Relativo ás costas e ao esterno.