Crystalloeléctrico

Crystalloeléctrico

,
adj.
Relativo á electricidade, que o calor desenvolve em certos crystaes,
como no topázio.