Degradamento

Degradamento

,1
m.
Acto de degradar1.
Infâmia.
Aviltamento.

Degradamento

,2
m.
O mesmo que degrêdo.