Depreciador

Depreciador

,
adj.
Que deprecia.
M.
Aquelle que deprecia.
(Lat. depreciator)