Derrogador

Derrogador

,
m.
Aquelle que derroga.
(Lat. derogator)