Desarranjador

Desarranjador

, m. e adj. Aquillo ou aquelle que desarranja.