Desatracar

Desatracar

, v. t. Desamarrar. Desprender. V. i. Desprender-se, desamarrar-se. (De des… + atracar)