Desbrochar

Desbrochar

, v. i. O mesmo que desabrochar. Cf. B. Pereira, Prosodia, vb. expapillo.