Desenleio

Desenleio

, m. Acto ou effeito de desenlear.