Desentoadamente

Desentoadamente

, adv. De modo desentoado.