Desnalgado

Desnalgado

,
adj.
Que tem ancas pequenas e magras.
Que se desnalgou.
(De desnalgar-se)