Desqueixar

Desqueixar

, v. t. Partir os queixos a.