Diffusível

Diffusível

,
adj.
Que se póde diffundir.
(De diffuso)