Disgregativo

Disgregativo

,
adj.
Que disgrega. Cf. Vieira, X, 165.
(De disgregar)