Ecoprótico

Ecoprótico

, adj. Laxativo. * M. Laxante. (Gr. ekkoprotikos)