Encyclopedístico

Encyclopedístico

,
adj.
Relativo aos encyclopedistas franceses do século XVIII.