Enramalhetar

Enramalhetar

,
v. t.
Juntar em ramalhete.
Adornar com ramalhetes.
Ext.
Enflorar, adornar.