Enteralgia

Enteralgia

,
f.
Neuralgia intestinal.
(Do gr. enteron + algos)