Epidemiológico

Epidemiológico

, adj. Relativo a epidemiologia.