Epidemiologia

Epidemiologia

,
f.
Tratado sôbre epidemias.
(Do gr. epidemios + logos)