Epiphragmático

Epiphragmático

, adj. Relativo a epiphragma.