Epithalâmico

Epithalâmico

, adj. Relativo a epithalâmio.