escape

Escape

,1
m.
Acto de escapar.
Escapadela.
* Adj.
O mesmo que escapo2. Cf. Camillo, Caveira, 111.
(De escapar)

Escape

,2 m. O mesmo que escapo1.
Traduções

escape

διαφυγήςEscapeescapeEscapeエスケープالهروبEscape (əʃ'kapə)
nome masculino
1. fuga
2. tubo por onde se escapam gases