Escoliastes

Escoliastes

,
m.
Aquelle, que fez escólios.
Commentador, explicador.
(Gr. skoliastes)