Escolmar

Escolmar

, v. t. O mesmo que descolmar.