Escrutador

Escrutador

, m. e adj. O que escruta.