Escurar

Escurar

, v. i. Des. O mesmo que escurecer. Cf. G. Vicente, I, 347.