Escuso

Escuso

,1
adj.
Que foi objecto de escusa.
(De escusar)

Escuso

,2 adj. O mesmo que esconso.