Esplenopáthico

Esplenopáthico

,
adj.
Relativo a esplenopathia.