Estricto

Estricto

,
adj.
Exacto.
Rigoroso.
Restricto.
(Lat. strictus)