Eutychianos

Eutychianos

, (qui) m. pl. Sectários do heresiarca Eutyches.