Exanthematoso

Exanthematoso

, adj. (V. exanthemático)