Exercitador

Exercitador

, m. e adj. O que exercita.