Fecha

Fecha

, ()
f. Des.
Final de carta.
Data.
(Cast. fecha)