Feitorização

Feitorização

,
f.
Acto de feitorizar. Cf. Camillo, Noites de Insómn., IV, 8.