Filtrador

Filtrador

, m. e adj. Aquelle ou aquillo que filtra.