Flogistológico

Flogistológico

,
adj.
Relativo á flogistologia.