Frondescência

Frondescência

,
f.
O desenvolver das frondes.
Folheatura.
(De frondescer)