Funcho-da-china

Funcho-da-china

, m. Bot. O mesmo que badiana.