Furibundo

Pesquisas relacionadas com Furibundo: Moribundo

Furibundo

,
adj.
O mesmo que furioso.
(Lat. furibundus)